Ekoloji qiymətləndirmə sənədi

Artikl 54 tərəfindən hazırlanmış bu sənəddə ətraf mühit məsələlərinə dair ictimaiyyətin iştirakı təhlil edilir. Sənədin əsas mövzuları hazırki praktika, hökumətin yerli və...

“Hədəfdən Hərəkətə: icma quruculuğu, icma inkişafı və ictimai vəkillik”

Artikl 54 və İcma Akademiyası tərəfindən hazırlanmış bu bələdçi sənədində icma quruculuğu, icma inkişafı və ictimai vəkillik praktikalarından bəhs edilir. Bələdçi sənədi...

Azərbaycanda ictimai iştirakçılığın vəziyyətinə dair qiymətləndirmə sənədi

Artikl 54 tərəfindən hazırlanmış bu sənəddə ictimaiyyətin qərarların qəbuledilməsində və ictimai-siyasi həyatda iştirakçılığının vəziyyəti qiymətləndirilir. Sənədin əsas mövzuları hazırki praktika, hökumətin bu...

FƏRMAN VƏ SƏRƏNCAMLAR

FƏRMAN VƏ SƏRƏNCAMLAR: İctimai iştirakçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 22 noyabr tarixli 816-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan...

Milli Məclisin komitələrində qanun və qərar layihələrinin hazırlanması və baxılması qaydası

Maddə 15. Milli Məclisin komitələrində qanun və qərar layihələrinin hazırlanması və baxılması qaydası Aparıcı komitənin tapşırığı ilə Milli Məclisin...

QANUNLAR

QANUNLAR: İctimai iştirakçılıq haqqında Qanun: https://e-qanun.az/framework/26879 İnformasiya əldə etmək haqqında: https://e-qanun.az/framework/11142 Vətəndaşların müraciətləti...

Cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında iştirak hüququ

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından çıxarış: https://e-qanun.az/framework/897  Maddə 54. Cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında iştirak hüququ