FƏRMAN VƏ SƏRƏNCAMLAR

FƏRMAN VƏ SƏRƏNCAMLAR: İctimai iştirakçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 22 noyabr tarixli 816-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan...

Milli Məclisin komitələrində qanun və qərar layihələrinin hazırlanması və baxılması qaydası

Maddə 15. Milli Məclisin komitələrində qanun və qərar layihələrinin hazırlanması və baxılması qaydası Aparıcı komitənin tapşırığı ilə Milli Məclisin...

QANUNLAR

QANUNLAR: İctimai iştirakçılıq haqqında Qanun: https://e-qanun.az/framework/26879 İnformasiya əldə etmək haqqında: https://e-qanun.az/framework/11142 Vətəndaşların müraciətləti...

Cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında iştirak hüququ

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından çıxarış: https://e-qanun.az/framework/897  Maddə 54. Cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında iştirak hüququ