Azərbaycanda ictimai iştirakçılığın vəziyyətinə dair qiymətləndirmə sənədi

Artikl 54 tərəfindən hazırlanmış bu sənəddə ictimaiyyətin qərarların qəbuledilməsində və ictimai-siyasi həyatda iştirakçılığının vəziyyəti qiymətləndirilir. Sənədin əsas mövzuları hazırki praktika, hökumətin bu sahədə yerli və beynəlxalq öhdəlikləri, iştirakçılığa dair siyasət sənədlərinin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti və regionlarda iştirakçılığın praktiki aspektlərinə toxunur.