“Hədəfdən Hərəkətə: icma quruculuğu, icma inkişafı və ictimai vəkillik”

Artikl 54 və İcma Akademiyası tərəfindən hazırlanmış bu bələdçi sənədində icma quruculuğu, icma inkişafı və ictimai vəkillik praktikalarından bəhs edilir. Bələdçi sənədi özündə adıçəkilən mövzulara dair nəzəri və praktiki bilik və bacarıqları birləşdirir.