Cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında iştirak hüququ

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından çıxarış: https://e-qanun.az/framework/897 

Maddə 54. Cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında iştirak hüququ

 

I. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında maneəsiz iştirak etmək hüququ vardır.

II. Dövlətə qarşı qiyama və ya dövlət çevrilişinə müstəqil müqavimət göstərmək Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşının hüququdur.