İctimai qərarların qəbulunda və yerli idarəçilikdə qadınların rolunun gücləndirilməsi

Artikl 54 Ictimai Birliyi “İctimai qərarların qəbulunda və yerli idarəçilikdə qadınların rolunun gücləndirilməsi” istiqamətində ictimai vəkillik tədbirləri həyata keçirir.

Bu fəaliyyət çərçivəsində qadınların təmsilçiliyi ilə bağlı mövcud vəziyyətin araşdırılması, statistik məlumatların, əsas dövlət siyasət sənədlərində qadın iştirakçılığı ilə bağlı hüquqi və praktiki imkanların təhlili, ictimai müzakirələr, ehtiyacların qiymətləndirilməsi və təlimlər nəzərdə tutulur.

Sənin iştirakın sənin qərarındır!