Biz nə edirik?

Artikl 54 İctimai Birliyi ictimai iştirakçılığın artırılmasına və vətəndaşların qərarların qəbulu prosesində nəzarətini gücləndirməyə çalışır. Mövcud siyasi və hüquqi mənzərənin yaratdığı çağırışlara cavab olaraq biz icma quruculuğunu əsas vasitə kimi seçmişik.

Biz icma quruculuğu yolunda aşağıdakı strateji vəzifələri yerinə yetiririk:

  • Yerli səviyyədə vətəndaş iştirakçılığını təşviq etmək
  • Vətəndaş iştirakçılığı sahəsində araşdırmalar aparmaq
  • İctimai vəkillik kampaniyaları vasitəsilə ictimai məlumatlılığın artırılması

İcma əsaslı təşkilatlara dəstəyimiz;

  • Bacarıqların artırılması
  • Şəbəkələşmə və Dayanıqlılıq dəstəyi
  • Təşəbbüslərin qiymətləndirilməsi və monitorinq dəstəyiHüquqi yardım xidmətləri

Ümumilikdə biz yerli və milli səviyyədə vətəndaş iştirakçılığını təşviq edirik, icma əsaslı təşkilatlara icma quruculuğu və inkişafında yardım göstəririk və sosial və iqtisadi problemlərin iştirakçılıq yolu ilə həlli üçün çalışırıq.

Əsas Nailiyyətlər:

İcma Əsaslı Təşkilatlar: Gəncə, Göyçay, Şəki, İmişli, Lənkəran, Kürdəmir, Astara və Şəmkir kimi regionlarda icma əsaslı təşkilatlar yaranmasına əsaslı dəstək göstərmişik. Bu təşkilatlar yerli maraqları təmsil edir və icma təşəbbüslərini dəstəkləməklə vətəndaş fəallığını təşviq edirlər.

İctimai vəkillik: 7 icma əsaslı təşkilatla əməkdaşlıq edərək 14 ictimai vəkillik kampaniyasının keçirilməsini təmin etmişik.  Bu fəaliyyətlər vətəndaşlara həm mərkəzi, həm də yerli hakimiyyət orqanlarına sosial, gender, ekoloji və infrastruktur məsələlərində təsir etmək səlahiyyəti verib.

Şəbəkələşmə: Biz vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və 7 icma əsaslı təşkilatlar arasında əlaqələri qurmaqla vətəndaş cəmiyyəti resursları və yerli icma ehtiyacları müstəvisində əməkdaşlığın qurulmasına nail olmuşuq.

Hüquqi yardım: Fəaliyyətimiz dövründə ölkənin müxtəlif bölgələrindən olmuş 1000-dən çox şəxs və təşəbbüslərə pulsuz və keyfiyyətli hüquqi yardım göstərmişik. Bu hüquqi yardım həm vətəndaşların inzibati və məhkəmə orqanlarında qarşılaşdığı məsələlərə dair fərdi şikayətləri, o həm də icma-əsaslı təşkilatların həyata keçirdiyi ictimai vəkillik kampaniyalarının hüquqi aspektlərini əhatə edib.

Qadınların və gənclərin iştirakının gücləndirilməsi: İcma quruculuğun inlküzivliyindən irəli gələrək, strateji hədəflərimizdən biri cəmiyyətdə adətən iştirakçılığı yüksək səviyyədə olmayan qrupların – qadın və gənclərin iştirakının gücləndirilməsidir. Bu yöndə apardığımız fəaliyyət əsnasında qadın və gənclərin yerli məsələlələrin həll edilməsinə cəlb edilməsi təşviq edilir və maarifləndirmə aparılır.